Uw rentevoet wordt binnenkort herberekend

Er bestaan verschillende systemen van renteherziening, afhankelijk van wanneer u de lening bent aangegaan:

  • leningen aangevraagd voor 1 juni 2014 hebben om de vijf jaar een renteherziening
  • leningen aangevraagd tussen 1 juni 2014 en 1 september 2019 hebben tweejaarlijks een herziening tijdens de eerste zes jaar en vijfjaarlijks daarna. Uw rentevoet wordt dus herzien in het tweede, vierde, zesde, tiende, vijftiende, twintigste en vijfentwintigste jaar dat uw lening loopt.
  • leningen aangevraagd vanaf 1 september 2019 hebben opnieuw om de vijf jaar een renteherziening
  • heel wat leningen vanaf 2015 hebben een vaste rentevoet van 2%. Dit blijft ook zo na 1 september 2019 (zie ook info hieronder).

Voor die herziening kijkt de VMSW naar uw inkomen en gezinstoestand. Uw rentevoet kan dus stijgen, als uw inkomen ook gestegen is. 

Heeft u ondertussen een nieuwe of andere partner, dan tellen ook zijn/haar inkomens mee. Dit gebeurt ook als uw partner de leningsakte niet mee ondertekende. Bij een tweejaarlijkse renteherziening houden we rekening met het laatst gekende belastbaar inkomen. Bij een vijfjaarlijkse renteherziening berekenen we een gemiddeld inkomen over een periode van vijf jaar. Zo kunnen inkomsten van uw nieuwe partner meetellen, die dateren van voor de tijd dat hij/zij bij u woonde.

De herberekende rentevoet stijgt nooit boven de reglementaire, vastgelegde debetrentevoet zonder korting, dit is 4/3 van de referentierentevoet die in uw contract staat. 

De VMSW vraagt alle gegevens op en doet de herberekening automatisch. U moet hier niets voor doen. Alleen als de automatische opvraging niet lukt, zal de VMSW u contacteren om de nodige documenten over te maken.

Opgelet: In de automatische opvraging kan de VMSW niet zien dat er een (nog niet aan de VMSW bekende) gehandicapte is bijgekomen. Als u deze extra persoon nog niet meldde aan de VMSW, contacteert u best zelf de VMSW. 

Leningen aangegaan vanaf 2015 aan 2% hebben bijna altijd een vaste rentevoet

In de meeste gevallen hebben leningen, aangegaan vanaf 2015, een vaste rentevoet van 2%. Dit komt door de historisch lage marktrentevoeten vanaf 2015.

Raadpleeg de lijst met referentierentevoeten.

  • Is de referentierentevoet die in uw akte staat lager dan of gelijk aan 1,50%? Dan is de rentevoet van uw lening 2% vast voor de volledige leningsduur.  Als u van ons niets hoort over de herziening van de rentevoet van uw lening, dan loopt uw lening dus gewoon verder aan 2% intrest per jaar.
  • Is de referentierentevoet die in uw akte staat hoger dan 1,50? Dan kan uw rentevoet iets boven 2% stijgen, maar in de meeste gevallen zal dit niet gebeuren. 
    In het uitzonderlijke geval dat uw rentevoet toch hoger gaat dan 2%, contacteren wij u.

Een intrestvoet lager dan 2% is niet mogelijk: 2% is het minimum. Als u nu al 2% heeft, hoeft u ons dus niet te contacteren over de herziening van uw rentevoet.

Zelf vragen om uw rentevoet aan te passen door een extra persoon ten laste

U kunt vragen uw rentevoet aan te passen als het aantal personen ten laste in het voorbije jaar gestegen is. U kunt dit alleen vragen in de jaren dat er geen automatische herberekening van uw rentevoet is. 

Opgelet: dit kan alleen

  • als u een lening bent aangegaan onder de nieuwe reglementering van 2014 (lening aangevraagd na 1 januari 2014) en 
  • als u de extra persoon ten laste zelf aan de VMSW meldt, minimaal vijf werkdagen voor de verjaardag van de leningsakte. 

Deze korting gebeurt op de verjaardag van het verlijden van de akte. Dan ontvangt u een korting op uw rentevoet, tenzij u al de minimale rentevoet van 2% heeft. 

U moet hiervoor geen documenten opsturen. De VMSW controleert uw melding zelf in het bevolkingsregister en past de korting toe.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.