Waarvoor kunt u NIET lenen?

U kunt GEEN lening aanvragen voor:

  • al vroeger beleende werken

  • vakantiehuisjes, woonboten, e.d.

De woning moet geschikt zijn voor langdurige bewoning.
 
U kunt niet lenen voor woonboten, containerwoningen, verankerde woonwagens, opgewaardeerde tuinhuisjes, vakantiehuisjes en gelijkaardige constructies die alleen als een tijdelijke oplossing kunnen worden beschouwd.
 
De woning moet in woongebied liggen of in een gebied waar permanente bewoning uitdrukkelijk is toegelaten. Een ‘impliciete toelating’ door de gemeente (bv. in recreatiegebied) is niet voldoende om te kunnen lenen bij de VMSW. Wij staan ook geen leningen toe voor de aankoop of renovatie van woningen waarop een bouwovertreding rust. 
  • een commercieel pand

U moet de woning vooral als woonst gebruiken. U kunt niet bij de VMSW lenen als u de woning alleen als handelspand wilt gebruiken.
 
U kunt - onder voorwaarden - wel lenen als u de woning maar deels als handelspand gebruikt. Het deel van de woning dat eventueel bestemd is voor handel moet duidelijk secundair (van mindere waarde) zijn tegenover het deel dat bestemd is voor bewoning. 
Secundair betekent niet dat de oppervlakte van het handelsgedeelte kleiner moet zijn. 
 
Bijvoorbeeld: 
Lenen voor een woning met een grote opslagruimte kan wel. 
Lenen voor een woning die als handelszaak dient met alleen de zolder als verblijfskamertje kan niet.
 
Als u een handelsgedeelte aan uw woonst heeft, kan het zijn dat u niet voor alles kunt lenen.
 
Bijvoorbeeld:
Uw woning heeft secundair een handelsfunctie en woon- en handelsfunctie lopen in elkaar over: op het gelijksvloers komt bijvoorbeeld een kappersalon, maar ook een inkom en private ruimte. Dan kunt u de renovatie van de woning volledig belenen. 
De renovatie of inrichting van het handelsdeel wordt niet beleend, de structurele werken die het geheel overspannen (bv. het dak) wel.
 
De schatter van de VMSW oordeelt wat wel en niet beleend kan worden. 
  • ruimtes zonder woonfunctie

U kunt niet lenen voor ruimtes zonder een woonfunctie.
U kunt dus niet lenen voor tuinaanleg of voor de bouw of renovatie van losstaande garages, een toegevoegde veranda, een zwembad en gelijkaardige zaken. 
  • voor bepaalde werken

U kunt niet lenen voor afbraakwerken, normale onderhoudswerken of herstellingen en verfraaiingswerken (schilderen, behangen, …).