Heeft u al een woning of grond?

Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u alleen de woning waarvoor u de lening aanvroeg in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dan mag u geen andere bouwgrond, kavel of woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. 

Dit geldt ook voor alle personen die samen met u de lening aanvragen en voor alle personen die samen met u in de woning zullen wonen.