Wie kan een lening krijgen?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen. Die voorwaarden gaan over uw inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België. 

U moet aan de voorwaarden voldoen op de dag waarop u uw dossierkost betaalt. Op die datum, de referentiedatum, wordt ook de referentierentevoet van de lening vastgelegd.  

U vraagt een Vlaamse Woonlening aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij die leningen aanbiedt.  

Wat zijn de inkomensvoorwaarden?

Uw inkomen moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Heeft u al een woning of grond?

U mag alleen de woning waarvoor u een lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen?

U moet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden.

Bent u financieel in staat om maandelijks af te betalen?

De VMSW onderzoekt of u voldoende financiële draagkracht heeft.

Verblijft u langdurig in België?

U moet langdurig in België kunnen verblijven.