Verzekeringen

U moet een aantal verzekeringen afsluiten als waarborg. Een brandverzekering is altijd verplicht, een schuldsaldoverzekering soms. Een verzekering Gewaarborgd Wonen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. De sociale huisvestingsmaatschappij (uw krediet-bemiddelaar) legt dit uit.

Brandverzekering 

U moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor uw woning. U moet een brandverzekering aan nieuwwaarde nemen voor de woning waarvoor u leent. U mag vrij kiezen bij welke verzekeraar u de verzekering afsluit. Als u de verzekering niet aangaat, dan krijgt u geen lening. 

Als u later tijdens de looptijd van de lening niet meer verzekerd bent, dan kan de VMSW de lening volledig vervroegd opeisen. 

Schuldsaldoverzekering 

De terugbetaling van de lening moet op elk ogenblik volledig verzekerd zijn met een schuldsaldoverzekering.  

U mag kiezen bij welke verzekeraar u de schuldsaldoverzekering afsluit. De verzekeraar is verplicht om bij de berekening van de premie rekening te houden met een technische rentevoet. Die technische rentevoet moet gelijk zijn aan 4/3 van de referentierentevoet, anders gezegd: de debetrentevoet van uw lening zonder sociale kortingen. Dit komt overeen met de maximale rentevoet in de loop van uw lening. Zo hoeft u het verzekeringscontract later nooit meer aan te passen na renteherziening.

De VMSW biedt zelf vrijblijvend een schuldsaldoverzekering aan als verbonden agent van Cardif. U kunt voor meer informatie terecht bij uw lokale SHM

Voor de wettelijke informatie over conflictregeling kunt u terecht op de website van de verzekeraar Cardif.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

U kunt een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Ze is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. 

U moet de verzekering zelf aanvragen bij Wonen-Vlaanderen binnen het jaar na het verlijden van de leningsakte. De VMSW moet informatie invullen op uw aanvraagformulier, omdat de VMSW u een lening verstrekt. 

U leest op de site van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden u moet voldoen.  

Opgelet: u kunt maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Kijk dus goed na of u aan de voorwaarden voldoet. Wordt u afgewezen, dan kunt u later geen nieuwe aanvraag meer indienen.