Impact corona

Vlaamse Woonlening: hulp bij betalingsproblemen door de coronacrisis

U heeft een Vlaamse Woonlening bij de VMSW. Heeft u het door de coronacrisis financieel moeilijk? Dan kunnen wij u betalingsuitstel toestaan, als u kan bewijzen dat uw inkomen gedaald is door de coronacrisis.

Wat is dit betalingsuitstel?

Uw afbetaling van uw lening stopt voor maximaal de komende 6 aflossingen. U moet in deze periode dus niets betalen. De einddatum van het betalingsuitstel kan nooit later zijn dan 31 oktober 2020. Na het betalingsuitstel begint u dan opnieuw te betalen. De maanden dat u niet betaalde, komen bij de duurtijd van uw lening. U zal dus uw lening in totaal een aantal maanden langer moeten afbetalen.

Voor wie?

Deze regeling kan voor alle ontleners die kunnen bewijzen dat ze minder inkomen hebben door de coronacrisis. Zelfs als u nu achterstand in betaling heeft, kan u dit betalingsuitstel krijgen. 

Deze regeling voor sociale leningen gaat dus verder dan de algemene regeling met de banken waarover u momenteel in de media hoort.

Bezorg ons de nodige informatie via mijnlening@vmsw.be 

Stuur uw vraag om betalingsuitstel naar mijnlening@vmsw.be

Vermeld in uw e-mail:

  • uw naam 
  • uw dossiernummer
  • een bewijs van uw gedaalde inkomen (bijvoorbeeld: attest tijdelijke werkloosheid)

Heeft u nog geen bewijsdocument? Vermeld dit in uw e-mail. Let op: u moet dit bewijsdocument binnen de 30 dagen bezorgen, anders wordt het betalingsuitstel voor uw lening teruggedraaid.

Zodra u een positief antwoord krijgt van de VMSW, kan u uw afbetaling stopzetten. 

We vragen u zoveel mogelijk via e-mail te sturen. Zo kunnen wij u het best en efficiëntst verder helpen. Telefonisch zijn we door de grote drukte helaas niet bereikbaar. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Bezorg ons de nodige informatie via mijnlening@vmsw.be 

Veelgestelde vragen 

U vindt hieronder veelgestelde vragen waarmee we u zo goed mogelijk willen informeren over dit betalingsuitstel.