Om een woning te kopen onder het stelsel van registratierechten en (eventueel) werken uit te voeren

De maximale verkoopwaarde van de woning

U kunt alleen een lening krijgen, als de geschatte verkoopwaarde niet te hoog is. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde. 

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning. 

De waarde mag hoger zijn:

  • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft
  • als u drie of meer personen ten laste heeft
  • als de woning in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel ligt
  Vlaams Gewest In een kernstad of in Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning 222.000  244.200
Vanaf derde persoon ten laste + 11.100  + 12.300
Eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6 jaar is + 11.100 + 12.300

Lenen voor werken 

U kunt lenen om werken aan de aan te kopen woning uit te voeren. Als de werken noodzakelijk zijn om de woning aan te passen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode), dan moet u ze verplicht bijlenen bij de VMSW. 

De schatter van de VMSW bepaalt via een checklist (pdf - 71 kB)  of de werken noodzakelijk zijn. Dit gebeurt bij elke leningsaanvraag, behalve als u een sociale koopwoning koopt. U kunt ook bijlenen voor werken die u wilt uitvoeren en die niet noodzakelijk zijn. 

U kunt uw rentevoet en terugbetaling zelf berekenen via de Wooncalculator. Hiervoor heeft u uw recentste aanslagbiljet nodig en moet u weten in welke buurt de woning ligt, waarvoor u wilt lenen.

Maximaal leningsbedrag

U kan nooit meer lenen dan de kostprijs van de aankoop en/of werken, of - als die lager is - de geschatte vrije marktwaarde van de woning. Als u leent voor werken, dan bepalen we de geschatte waarde in de toestand zoals de woning zal zijn na de uitvoering van die werken.

Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.