Om een woning te kopen onder het btw-stelsel

De maximale verkoopwaarde van de woning

U kunt alleen een lening krijgen, als de geschatte verkoopwaarde niet te hoog is. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde. 

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning. 

De waarde mag hoger zijn:

  • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft
  • als u één of meer personen ten laste heeft
  • als de woning in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel ligt
  Vlaams Gewest In een kernstad of in Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning 222.000  244.200
Vanaf eerste persoon ten laste + 11.100  + 12.300
Eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6 jaar is + 11.100  + 12.300

Maximaal leningsbedrag

Ook bij sociale koopwoningen en woningen onder het btw-stelsel is het leningsbedrag beperkt tot de geschatte vrije marktwaarde van de woning. Je kan btw bijlenen voor zover het totale leenbedrag niet boven de geschatte waarde uitkomt.

Als u bijleent voor de afwerking van een sociale koopwoning, dan gaan we de marktwaarde schatten in de toekomstige situatie zoals de woning zal zijn na de afwerking.