Om een woning te behouden na relatiebreuk

U kunt, na relatiebreuk, lenen om uw ex-partner uit te kopen. 

Hiervoor moet u een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg u aan uw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

U kunt maximaal het bedrag van de opleg lenen. Uw woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde. 

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning. 

De waarde mag hoger zijn:

  •  als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft 
  •  als u drie of meer personen ten laste heeft
  •  als de woning in een kernstad (of in de Vlaamse rand rond Brussel ligt) 
  Vlaams Gewest In een kernstad of in Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning 206.900  227.600
Vanaf derde persoon ten laste + 10.400  + 11.400
Eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6 jaar is + 10.400 + 11.400


Deze maximale verkoopwaarden gelden niet als u voor de woning al een lening van de VMSW of het Vlaams Woningfonds heeft.