Stap 5 - Uitbetaling van uw leningsbedrag

Hoe de uitbetaling gebeurt, hangt af van het type lening dat u aanging.

Bij een lening voor de aankoop van een (sociale) woning

De lening voor een aankoop wordt uitbetaald bij het verlijden van de aankoopakte.

Als een deel van de lening bedoeld is om verbouwingen uit te voeren, dan ontvangt u dit bedrag in één of meerdere schijven.

Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken. U moet hiervoor een ‘aanvraag om geld’ indienen.

Bij een lening voor renovatie, verbetering of aanpassing

Het bedrag dat u leent voor de werken, wordt uitbetaald in één of meerdere schijven.

Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken. U moet hiervoor een ‘aanvraag om geld’ indienen.

Alle (ver)bouwwerken en werken voor afwerking, moet u beëindigen binnen de twee jaar na het verlijden van de akte. Dit moet niet als de VMSW u schriftelijk een afwijking toestaat. Dit kunt u bespreken met de schatter.

Bij een lening voor aankoop op plan

De lening wordt uitbetaald volgens de bepalingen van de verkoopovereenkomst en de stand van de werken bij het tekenen van de leningsakte.

Als er na ondertekening van de leningsakte nog werken uitgevoerd moeten worden, dan gebeurt dit in schijven. Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de voortgang van de werken. U moet hiervoor een ‘aanvraag om geld’ indienen.