U heeft een fiscaal attest voor uw belastingaangifte nodig

De VMSW stuurt u jaarlijks een fiscaal attest voor uw belastingaangifte. U kunt het ook digitaal terugvinden via MyMinFin (rechts onder 'mijn documenten' > 'de documenten van de FOD Financiën raadplegen die mij aanbelangen'). 

Bewaar dit document zorgvuldig, misschien heeft u het attest nodig voor de fiscus. 

Vragen?