Heeft u al een lening?

U heeft een lening en wilt meer lenen

U vraagt gewoon opnieuw een lening aan.

U wilt verhuizen

Zolang de lening niet volledig is terugbetaald, moet u de beleende woning zelf bewonen.

U heeft een lening en zit in een scheiding of gaat uit elkaar

U of uw ex-partner kan de woning en de lening bij de VMSW overnemen.

U wilt een aanvraag om geld indienen of heeft een ingediend

Het bedrag dat u leent voor de werken wordt uitbetaald in schijven nadat de werken zijn uitgevoerd.

U wilt vervroegd terugbetalen

U kunt uw lening volledig of deels vervroegd terugbetalen. U moet in beide gevallen een wederbeleggingsvergoeding betalen.

U kunt niet meer betalen

De VMSW zoekt met u naar een oplossing als u uw lening niet meer kunt betalen.

Uw rentevoet wordt binnenkort herberekend

De rentevoet op uw lening wordt periodiek herberekend.

U heeft een fiscaal attest voor uw belastingaangifte nodig

De VMSW stuurt u jaarlijks een fiscaal attest voor uw belastingaangifte.

U wilt een wijziging in uw gegevens doorgeven

Adreswijzigingen moet u zelf melden.