Uitzonderingen eigendom

In vijf situaties kunt u zich toch inschrijven.

  1. Relatiebreuk

​Deze uitzondering geldt als u samen met uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner een woning of bouwgrond: 

  • volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft
  • volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gaf 

Uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.

  1. Kosteloze verkrijging

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid via schenking of erfenis: 

  • een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal kreeg 
  • een aandeel van de woning of bouwgrond kreeg waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven 
  1. Overbewoonde woning

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die overbewoond verklaard of overbewoond geadviseerd is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

  1. Onbewoonbare woning

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die onbewoonbaar verklaard of onbewoonbaar geadviseerd is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

  1. Woning in een zone waar wonen niet is toegelaten

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die in een zone ligt waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Wat als een van deze uitzonderingen van toepassing is?

Geldt een van de eerste drie uitzonderingen (relatiebreuk, kosteloze verkrijging, overbewoonde woning)? Dan moet u ervoor zorgen dat u binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, aan de eigendomsvoorwaarde voldoet (bijvoorbeeld door het verkopen van uw woning of bouwgrond). 

Geldt de vierde uitzondering (onbewoonbare woning)? Dan moet u de woning binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, slopen of de bestemming ervan wijzigen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.