Uitzonderingen eigendom

 

Soms moet u niet op de referentiedatum, maar pas later aan de eigendomsvoorwaarden voldoen. Heeft u een woning? Dan gelden de uitzonderingen hieronder alleen als uw woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro heeft.

U moet niet voldoen aan de eigendomsvoorwaarden in de volgende gevallen: 

 • Uw woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd).
 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.

  U heeft in deze situaties één jaar tijd nadat u de aankoopakte van een koopwoning of bouwgrond ondertekende om uw woning te verkopen op de vrije markt of aan een SHM. U kunt er ook voor kiezen om een sociale woonorganisatie 20 jaar over de woning te laten beschikken (in ruil voor een periodieke vergoeding). 
  Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.  
 • Uw woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd).

  Dan heeft u één jaar nadat u de aankoopakte van de koopwoning of bouwgrond ondertekende om uw woning te slopen of de bestemming van uw woning te wijzigen.    
  Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.  
 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

Specifieke uitzonderingen

Er zijn nog enkele specifieke uitzonderingen:

 • U bezit samen met uw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom en u stelde een vordering tot echtscheiding in.
  U kunt zich dan al inschrijven. U kunt de koopwoning of bouwgrond pas kopen als de echtscheiding definitief is en u voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.
 • U bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat u deze via een erfenis of schenking kreeg. U kunt zich dan al inschrijven. U kunt de koopwoning of bouwgrond wel pas kopen als u voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.
 • U bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom en u was ingeschreven vóór 24 april 2017. Start de verkoopprocedure vóór 24 april 2018 en ondertekent u vóór deze datum ook de aankoopbelofte, dan kunt u de gedeeltelijk volle eigendom van uw woning of bouwgrond behouden.