Persoon ten laste

Een persoon ten laste voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Een kind dat jonger is dan 18 jaar of waarvoor kinderbijslag of een wezentoelage uitbetaald wordt, en dat
    • ofwel gedomicilieerd is bij de kandidaat-koper, hier geldt het uittreksel uit het bevolkingsregister als domiciliebewijs 
    • ofwel op regelmatige basis verblijft bij de kandidaat-koper, hierbij is een vonnis of notariële akte nodig of een door beide ouders ondertekende overeenkomst.
  • De kandidaat-koper zelf of een gezinslid dat erkend is als ernstig gehandicapt of zo erkend was op het ogenblik van de pensionering 
    • het bewijs van de handicap met vermelding van de invaliditeitsgraad moet afgeleverd worden door ofwel de bevoegde Federale Overheidsdienst, ofwel door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.