Toewijzing

De chronologie van de inschrijvingen telt als een sociale woning of bouwgrond wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst de sociale woning kan kopen die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen een voorrang genieten voor een sociale koopwoning of bouwgrond.

Wie krijgt voorrang voor een sociale koopwoning of bouwgrond?  

  1. U moet een nieuwe woning krijgen, door een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij.
  2. U of één van uw gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is hierop aangepast. Deze voorrang geldt alleen bij de toewijzing van een sociale koopwoning.
  3. U woont in een woning die onteigend zal worden.

Band met de gemeente

Een kandidaat-koper met een voldoende band met de gemeente waar de sociale koopwoning of bouwgrond ligt, krijgt altijd voorrang.

U beschikt als kandidaat-koper over zo een lokale band, als u op de datum van de toewijzing voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • U woonde zes jaar of langer onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, die in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
  • U werkt minstens halftijds in de gemeente.
  • U heeft een voldoende duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente.