Hoe verloopt de aankoop?

Inschrijving

U kunt u inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkt in de gemeente waar u wilt kopen. U kunt alleen inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.

Toewijzing

De chronologie van de inschrijvingen telt als een sociale woning of bouwgrond wordt toegewezen. Sommige kandidaten kunnen een voorrang genieten.