Verplichtingen na de aankoop

U bent na de aankoop van uw huurwoning verplicht uw woning twintig jaar te bewonen. U mag uw woning in die periode niet verkopen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf het ogenblik waarop u uw aankoopakte heeft ondertekend.

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft het recht uw woning weer in te kopen, als u deze verplichtingen niet nakomt.

De prijs die de sociale huisvestingsmaatschappij u moet betalen, is gelijk aan de som van:

  • de oorspronkelijk verkoopprijs
    Dit is de prijs die u betaalde voor de aankoop van uw huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.
  • de gemaakte kosten van de koop
    Dit zijn de kosten die u maakte voor de aankoop van uw huurwoning zoals de aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten ... De gemaakte kosten worden geïndexeerd.
  • de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden aan de woning
    Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die de sociale huisvestingsmaatschappij u betaalt, als deze werken niet in strijd met de regelgeving (ruimtelijke ordening en stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De kosten van eventuele uitbreidingswerken aan de woning zijn niet inbegrepen in de prijs en worden dus niet terugbetaald.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.