Wanneer kunt u uw sociale huurwoning kopen?

U kunt onder voorwaarden uw sociale huurwoning aankopen. Dit heet het kooprecht van de huurder. 

Voorwaarden

Er zijn zowel voorwaarden voor de woning als voor de koper.

Hoe verloopt de aankoop van uw huurwoning?

U doorloopt de volgende 7 stappen.

Wat zijn de kosten?

De prijs die u voor uw huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter geschatte marktwaarde. Daarnaast zijn er nog enkele andere kosten.

Verplichtingen na de aankoop

U bent na de aankoop van uw huurwoning verplicht uw woning 20 jaar te bewonen. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft het recht uw woning weer in te kopen, als u deze verplichtingen niet nakomt.