Aan een sociale huisvestingsmaatschappij

Verandert uw gezinssamenstelling, inkomens- of eigendomssituatie? Informeer dan meteen uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Uw gezin wijzigt

Wordt uw gezin groter of kleiner? Dan moet u dit binnen de maand aan uw sociale huisvestingsmaatschappij melden.

Uw gezinsgrootte bepaalt uw huurprijs en welke woning bij u past. Als uw woning te groot of te klein wordt, dan kunt u verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat u zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • U, of een ander gezinslid verlaat de woning.
  • Een gezinslid is overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij uw gezin wonen.

Let op! Komt er iemand duurzaam bij u wonen? Dan moet u dit vooraf laten weten. Deze persoon moet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Uw woning mag niet te klein worden als deze persoon bij u komt wonen. Een volwassene moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in uw woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet meer voor de huurprijs. Maar, uw woning mag niet te klein worden en u moet hun bijwoonst wel melden. Doet u dit niet? Dan kunt u een sanctie krijgen, zelfs als deze persoon al niet meer bij u woont.

Uw inkomenssituatie wijzigt

U heeft een veel lager inkomen dan drie jaar geleden of u gaat op pensioen en het gezinsinkomen zal dalen. Dan kunt u een aanpassing van uw huurprijs vragen. Contacteer hiervoor uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Uw eigendomssituatie wijzigt

U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of volledig in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

U mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan u zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor uw inwonende partner.

Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik? Dan bent u verplicht om uw sociale huisvestingsmaatschappij hierover te informeren.

U bent ook verplicht om op korte termijn (uw aandeel in) die woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw huisvestingsmaatschappij om uw dossier samen te bekijken.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.