Aan een sociaal verhuurkantoor

Verandert uw gezinssamenstelling of eigendomssituatie? Informeer dan meteen uw sociaal verhuurkantoor.

Uw gezin wijzigt

Wordt uw gezin groter of kleiner? Dan moet u dit binnen de maand aan uw sociaal verhuurkantoor melden.  

Uw gezinsgrootte bepaalt welke woning bij u past. Als uw woning te groot of te klein wordt, dan kunt u verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat u zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • U, of een ander gezinslid verlaat de woning.
  • Een gezinslid is overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij uw gezin wonen. 

Let op! Komt er iemand bij u wonen? Dan moet u dit vooraf laten weten. Deze persoon moet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Uw woning mag niet te klein worden als deze persoon bij u komt wonen. Een volwassene moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in uw woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Maar, uw woning mag niet te klein worden en u moet hun bijwoonst wel melden. Doet u dit niet? Dan kunt u een sanctie krijgen, zelfs als deze persoon al niet meer bij u woont.

Uw eigendomssituatie wijzigt

U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of volledig in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

U mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan u zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor uw inwonende partner.

Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik? Dan bent u verplicht om uw sociaal verhuurkantoor hierover te informeren.

U bent ook verplicht om op korte termijn (uw aandeel in) die woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw verhuurkantoor om uw dossier samen te bekijken.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.