Wijzigingen doorgeven

Aan een sociale huisvestingsmaatschappij

Verandert uw gezinssamenstelling, inkomens- of eigendomssituatie? Informeer dan meteen uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Aan een sociaal verhuurkantoor

Verandert uw gezinssamenstelling of eigendomssituatie? Informeer dan meteen uw sociaal verhuurkantoor.