Geen eigendom hebben

U mag als huurder geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben of het volledig vruchtgebruik erop hebben. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.   

Deze regels gelden voor u en uw inwonende partner. En, voor een woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland.

Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in eigendom of in vruchtgebruik?

Dan bent u verplicht om uw sociale huisvestingsmaatschappij of uw sociaal verhuurkantoor te informeren.

U bent ook verplicht om op korte termijn uw (aandeel in de) woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw woonorganisatie om uw dossier samen te bekijken.

Let op! Doet u dit niet? Dan moet de woonorganisatie uw huurovereenkomst stopzetten (met een opzegtermijn van 6 maanden). Het is dus erg belangrijk dat u hen op tijd informeert.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.