Basistaalvaardigheid

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben.

Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Dit geldt bij de sociale verhuurkantoren en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Cursus of school vinden

Heeft u het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan u gratis Nederlands leren. Op de website van het agentschap Integratie en Inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

Boete

Heeft u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op.

Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet u het basisniveau Nederlands niet behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • U heeft een verklaring van uitgeleerdheid.
  • U heeft een medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel: u mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het basisniveau Nederlands later behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.