Wat is uw inkomen?

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, een inkomensvervangende tegemoetkoming, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Het maximale inkomen als u inschrijft in 2023:

Uw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
  • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder, dan kijken we naar uw inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.