Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft. 

U wilt u in 2018 inschrijven? Dan telt uw inkomen van 2015 en wordt het geïndexeerd naar vandaag. 

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond. 

Dit inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:

  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.500 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
  • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste

U kunt ook inschrijven als:

  • Uw inkomen in 2015 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
  • U in 2015 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
  • U geen inkomen had tussen 2015 en vandaag.