Heeft u geen eigendom?

U kunt niet inschrijven als u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

  • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor uw inschrijving. 
  • Uw woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.
  • U heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • U heeft een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
  • U heeft een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
  • U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.