Heeft u geen eigendom?

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

  • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
  • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale woning.
  • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
  • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven).
  • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
  • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt. 
  • U heeft een woning of bouwgrond samen met uw ex-partner in volle eigendom. U bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
  • U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heeft u kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

Opgelet (1): niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. De sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor zal u hiermee verder helpen.

Opgelet (2): Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u niet inschrijven.