Mag u een sociale woning huren?

Om een sociale woning te huren moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). U wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt. Om u te kunnen inschrijven op deze lijst, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U leest er meer over in de blokjes hieronder. 

Bent u 18 jaar of ouder?

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent, tenzij u onder één van de uitzonderingen valt.

Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden.

Heeft u geen eigendom?

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond in volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt.

Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.