Mag u een sociale woning huren?

Om een sociale woning te huren moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). U wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt. Om u te kunnen inschrijven op deze lijst, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U leest er meer over in de blokjes hieronder. 

Bent u 18 jaar of ouder?

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent, tenzij u onder één van de uitzonderingen valt.

Wat is uw inkomen?

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.

Heeft u geen eigendom?

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond in volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt.

Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.