Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Om de huurprijs te berekenen, kijkt de sociale huisvestingsmaatschappij naar uw inkomen, uw gezin en de kwaliteit van de woning. 

Sinds januari 2020 wijzigde de huurprijsberekening. U ziet in dit filmpje wat er juist veranderde.

Hoeveel huur betaalt u sinds 1 januari 2020?

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen

Uw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog gezinsbijslag genieten). We nemen het inkomen van uw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als u en uw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is uw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

U krijgt een korting van 21 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveert de SHM de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
Ze verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die uw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die de SHM geeft. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaalt u bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heeft u twee kinderen of meer ten laste of bent u of iemand van uw gezin ernstig gehandicapt? Dan komt u misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die de SHM als eigenaar betaalt.

Zij ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. U krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Meer informatie over de vermindering op de onroerende voorheffing.

Energiecorrectie

Als uw huisvestingsmaatschappij extra geld investeerde om uw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt u minder energie. U bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen ze een maandelijkse toeslag aan bovenop uw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die u minder verbruikt door de extra investering van de SHM. Deze hoeveelheid energie berekenen ze volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen ze gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Uw huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van uw woning. Dat is de prijs die u zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van uw woning bepaalt de SHM aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken ze naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen ze een nog juister bedrag op de waarde van uw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Klachten

Heeft u een vraag of klacht over uw huurprijsberekening? Dan contacteert u altijd eerst uw sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Pas als u niet tevreden bent met hun dienstverlening of behandeling van de klacht, neemt u contact op met de ombudsdienst.

U kunt niet bij de VMSW terecht met een klacht over de huurprijs of uw SHM.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.