Bij een sociaal verhuurkantoor

U betaalt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt. 

Vaste huurprijs

Er zijn geen wettelijke regels hoeveel huur een SVK mag betalen aan een eigenaar en hoeveel het aan u kan vragen. Daardoor kan de huurprijs van woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste zicht min of meer gelijkwaardig. De huurprijs bij een SVK ligt vaak lager dan de huurprijs op de private markt. Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen.

Tussenkomsten

U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. Het SVK helpt u tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen. Zo’n tussenkomsten zijn bijvoorbeeld een huursubsidie, een huurpremie of een vermindering onroerende voorheffing.

Huursubsidie

Wie verhuist naar een SVK-woning en voldoet aan een aantal andere voorwaarden, kan in aanmerking komen voor huursubsidie. Deze maandelijkse tussenkomst in de huurprijs wordt rechtstreeks aan het SVK uitbetaald, die dit bedrag verrekent in de huurprijs.  

Het SVK onderzoekt samen met u of u in aanmerking komt en helpt u bij het aanvragen van de huursubsidie. 

Meer informatie over huursubsidie.

Huurpremie

Wie al vier jaar wacht op een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij, kan in aanmerking komen voor een huurpremie. U kunt de huurpremie niet zelf aanvragen, als u ervoor in aanmerking komt. U ontvangt automatisch de nodige formulieren.  

Het SVK kan u helpen bij het invullen van die documenten. Net zoals bij de huursubsidie zal de huurpremie rechtstreeks aan het SVK betaald worden. 

Meer informatie over huurpremie.

Vermindering onroerende voorheffing

Wat is het?

De eigenaar van een woning betaalt jaarlijks een belasting op zijn onroerende goederen, zoals op het huis dat hij in eigendom heeft. Het bedrag is afhankelijk van het kadastraal inkomen van dat onroerend goed. Soms is een verminderd tarief mogelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een verminderd tarief zijn:

  • De bewoner van de woning heeft minstens twee kinderen ten laste
  • Of: de bewoner heeft een gezinslid met een ernstige handicap

Is de eigenaar van de woning niet de uiteindelijke bewoner, omdat de woning verhuurd wordt, komt de vermindering toe aan die huurder.

Aanvraag

Huurt u van een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan gebeurt die aanvraag door het SVK. Daarna krijgt u jaarlijks een brief met het verminderde bedrag.

Betaling

Voor de huurder van een SVK:

  • Als de eigenaar de vermindering krijgt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), ontvangt u een brief. Bezorg deze brief aan het SVK zodat de vermindering in rekening kan worden gebracht met de huurprijs.
  • De verhuurder kan ook de korting één keer op een jaar van uw huurprijs aftrekken zodat u die maand minder betaalt.

Voor de effectieve berekening van de vermindering en de betaling contacteert u best uw verhuurder, en niet VLABEL.

Bezwaar

De huurder van een SVK kan samen met het SVK bezwaar indienen. 

Meer informatie over vermindering onroerende voorheffing.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.