Hoeveel huur betaalt u?

Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Toelichting over de berekening van de huurprijs.

Bij een sociaal verhuurkantoor

U betaalt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt.