Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. 

Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. 

De raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe. 

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

 1. uw sociale woning wordt gerenoveerd en u moet verhuizen
 2. een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 3. mensen met een fysieke handicap of beperking, als de woning specifiek aan deze handicap is aangepast
 4. een kandidaat-huurder voor een sociale assistentiewoning, die vrijkomt
 5. een huurder van een sociale woning die overbewoond is
 6. een huurder van een sociale woning die in een aangepaste woning woont zonder dat er nog een invalide persoon in het gezin is
 7. een persoon die door de toezichthouder in het gelijk werd gesteld
 8. mensen die wettelijk herhuisvest moeten worden
 9. een huurder van wie de gezinssamenstelling veranderd is en die een groter of kleiner woning aanvragen bij hun SHM
 10. kandidaat-huurders waarvan de verwachte gezinshereniging nog niet heeft plaats gevonden en hierdoor een aangepaste woning nodig hebben
 11. mensen die in een roerend of onroerend goed wonen, dat volgens een proces-verbaal niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
 12. mensen die in een woning wonen, die officieel ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard
 13. mensen die nog wonen in een woning, op de datum dat die onteigend wordt
 14. ontvoogde minderjarige kandidaat-huurders

Deze lijst kan soms verschillen door lokale regelgeving. 

Niet elke verklaring van onbewoonbare of ongeschikte woningen geeft automatisch recht op voorrang. De voorwaarden zijn hier strenger dan de voorwaarden bij uw inschrijving. Uw SHM zal u hierbij helpen.

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM. 

Wanneer kan deze voorrang gelden?

 • U woonde de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.
 • U woonde de voorbije zes jaar in een gemeente uit het werkgebied van uw SHM, waarin de beschikbare woning ligt. 

Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dit kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren. 

Uw SHM kan u hierover informeren.

Eventuele voorrang voor kandidaat-huurders zonder huurovereenkomst bij een SHM

Een SHM heeft ook het recht om kandidaat-huurders voorrang te geven die nog geen huurovereenkomst van onbepaalde duur hebben met een SHM. 

Uw SHM kan u hierover informeren.