Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. 

De raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe. 

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. Een SHM verhuurt deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 

2.    Huurders wonen te klein of te groot

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van de SHM. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet als we kijken naar de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. Deze huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van de maatschappij die wel voldoet aan de normen.

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

U huurt al een sociale woning bij een SHM. Ze verplichten u om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

 • U huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of u huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning. 
 • U huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

U bent een kandidaat-huurder. U werd door een onterechte beslissing van een SHM benadeeld bij de toewijzing van een woning. Of, u kreeg geen nieuwe beslissing van uw SHM binnen de 30 dagen nadat zij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

U bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. U moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat u in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denkt u dat u in zo een situatie zit, bespreek het met uw SHM. 

6.    Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

U bent kandidaat-huurder. Uw gezin is nog in het buitenland. U vroeg een gezinshereniging aan of u gaat dit nog doen en meldde dit ook bij uw inschrijving. 
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor uw hele gezin, maar uw gezin is nog niet in België. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een woning die is aangepast aan uw huidige gezinssamenstelling. 

7.    Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast. 
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.

*Opgelet: in deze situatie krijgt u niet automatisch voorrang. U moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer u hierover bij de SHM.

8.    Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM. 

Wanneer kan deze voorrang gelden?

 • U woonde de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.
 • U woonde de voorbije zes jaar in een gemeente uit het werkgebied van uw SHM, waarin de beschikbare woning ligt. 

Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dit kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren. 

Uw SHM kan u hierover informeren.

Eventuele voorrang voor kandidaat-huurders zonder huurovereenkomst bij een SHM

Een SHM heeft ook het recht om kandidaat-huurders voorrang te geven die nog geen huurovereenkomst van onbepaalde duur hebben met een SHM. 

Uw SHM kan u hierover informeren.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kan uw SHM afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.