Inschrijving

U kunt zich inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), een sociaal verhuurkantoor (SVK) of een woonmaatschappij in uw buurt of in de gemeente waar u wilt wonen. U kunt alleen inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.

Welke documenten neemt u best mee?

U contacteert best vooraf de sociale huisvestingsmaatschappij of verhuurkantoor in uw buurt. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen, om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Inkomen

Uw inkomen van het meest recente beschikbare aanslagbiljet telt.

  • U werkte? Neem uw aanslagbiljet van de belastingen mee.
  • U kreeg een leefloon of uitkering? Neem de attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA… 
  • U had geen belastbaar inkomen? Dan zal u een verklaring op eer bij de sociale woonorganisatie moeten ondertekenen.

Gezin

Uw SHM of SVK kan u vragen een attest van uw gezinssamenstelling mee te brengen, als zij dit zelf niet elektronisch kunnen opvragen. Dit attest krijgt u bij de gemeente. 

Wijzigt uw gezinssamenstelling in de toekomst? Neem de juridische bewijzen mee (bijvoorbeeld: een inleiding tot echtscheiding). 

Bent u of een gezinslid officieel mindervalide? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. U kunt mogelijk als mindervalide voor specifieke, aangepaste woningen ingeschreven worden en voorrang hiervoor krijgen.

Eigendom

Uw huidige woning wordt officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast verklaard? Of, uw woning zal onteigend worden? Neem dan de documenten, die dit bewijzen, mee. Zo kan de SHM of het SVK nakijken of u een uitzondering op de eigendomsvoorwaarde of voorrang voor een woning krijgt.

Leeftijd

Breng je paspoort mee.

Welke woning kan ik kiezen?

U kunt een studio, appartement of huis huren bij een SHM of SVK in Vlaanderen.

Welke woning u kunt huren, hangt af van uw lichamelijke toestand en hoe uw gezin is samengesteld:

  • Appartementen en huizen, die aangepast zijn, worden eerst verhuurd aan personen met een fysieke beperking;
  • De samenstelling van uw gezin bepaalt welke woning u kunt huren. Bijvoorbeeld: en woning met drie slaapkamers wordt liefst aan een gezin met kinderen verhuurd.

Als u bezoekrecht heeft over één of meerdere kinderen, wordt hiermee ook rekening gehouden. Als u kandidaat bent voor een sociale woning is het belangrijk dat u veranderingen in de samenstelling van uw gezin onmiddellijk meldt aan uw SHM of uw SVK. Wanneer u later een woning toegewezen krijgt, zal die aangepast zijn aan de samenstelling van uw gezin.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het SHM of SVK houdt de informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of u recht hebt op iets of om u beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywet die u beschermt. 

Wilt u weten aan wie de woonorganisaties uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op onze webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.