Huurcontract bij een sociale huisvestingsmaatschappij

U krijgt een huurcontract van 9 jaar bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

Wat na deze 9 jaar?

Uw sociale huisvestingsmaatschappij kijkt twee voorwaarden na: 

  • Is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Heeft u twee verhuisaanbiedingen geweigerd omdat uw woning te groot is?

Is het antwoord 2x nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen.
Uw contract wordt dus met 3 jaar verlengd. Meerdere verlengingen zijn mogelijk afhankelijk of u al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

In alle andere situaties doet de sociale huisvestingsmaatschappij extra controles en kan het zelfs dat uw huurovereenkomst stopt.

Huurders voor 1 maart 2017

Huurde u al voor 1 maart 2017 bij een sociale huisvestingsmaatschappij? Dan behoudt u het huurcontract van onbepaalde duur. 

U houdt uw huurcontract van onbepaalde duur ook in de volgende situaties:

  • U verhuist naar een andere woning van uw huisvestingsmaatschappij.  
  • De huisvestingsmaatschappij renoveert uw woning en daarom verhuist u naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

  • als u zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
  • als inwonende gezinsleden (behalve uw wettelijke partner of in sommige gevallen ook uw feitelijke partner) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.  

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.