Huurcontract bij een sociaal verhuurkantoor

Vanaf 1 januari 2023 heeft u als huurder van een sociale woning een woonrecht van minstens negen jaar, via één of meerdere huurovereenkomsten.
Als de huurovereenkomst voortijdig stopt, dan wordt u herhuisvest als het woonrecht nog geldt. De duur van de nieuwe huurovereenkomst is dan gelijk aan de resterende duur waar u nog recht op had.

Wat na deze 9 jaar?
Uw sociaal verhuurkantoor kijkt twee voorwaarden na: 

  • Is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Heeft u twee verhuisaanbiedingen geweigerd omdat uw woning te groot is?

Is het antwoord 2x nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Uw woonrecht wordt dus met 3 jaar verlengd. Meerdere verlengingen zijn mogelijk afhankelijk of u al dan niet aan de voorwaarden voldoet. In alle andere situaties doet het sociale verhuurkantoor extra controles en kan het zelfs dat uw huurovereenkomst stopt.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.