Bij een sociaal verhuurkantoor

U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kunt u misschien een woning huren van een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden, om u bij een SVK te kunnen inschrijven.

Woonnood

Een SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.

Een kwaliteitsvolle woning

Een SVK geeft u een degelijke woning. De woning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Een SVK heeft minder woningen dan een sociale huisvestingsmaatschappij. Een SVK bouwt zelf geen woningen, maar huurt van private eigenaars. Het gaat meestal om individuele woningen of kleine appartementsblokjes, geen grote complexen.

Huurcontract en -prijs

U sluit een contract van lange duur met het SVK af, ‘in beginsel’ voor 9 jaar. Het contract dat u afsluit met het SVK, blijft verbonden met het contract tussen de eigenaar en het SVK. Als dat contract stopt, eindigt uw contract ook automatisch. De Vlaamse overheid heeft modelcontracten vastgelegd. Elk SVK is verplicht deze contracten te gebruiken.  

Download het modelhuurcontract (docx - 38 kB)

U betaalt het SVK een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt.   

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. Het SVK helpt u wel om tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen.  

Het SVK zal u altijd opvolgen en ondersteunen bij uw rechten en plichten als huurder.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.