Bij een sociaal verhuurkantoor

U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kunt u misschien een woning huren van een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden, om u bij een SVK te kunnen inschrijven.

Woonnood

Een SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.

Een kwaliteitsvolle woning

Een SVK geeft u een degelijke woning. De woning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Een SVK heeft minder woningen dan een sociale huisvestingsmaatschappij. Een SVK bouwt zelf geen woningen, maar huurt van private eigenaars. Het gaat meestal om individuele woningen of kleine appartementsblokjes, geen grote complexen.

Huurcontract en -prijs

Vanaf 1 januari 2023 heeft u als huurder van een sociale woning een woonrecht van minstens negen jaar, via één of meerdere huurovereenkomsten.

Als de huurovereenkomst voortijdig stopt, dan wordt u herhuisvest als het woonrecht nog geldt. De duur van de nieuwe huurovereenkomst is dan gelijk aan de resterende duur waar u nog recht op had.

U betaalt het SVK een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt.   

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. Het SVK helpt u wel om tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen.  

Het SVK zal u altijd opvolgen en ondersteunen bij uw rechten en plichten als huurder.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.