Programmatie

Procedurebesluit Wonen

Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

Het Procedurebesluit Wonen trad gefaseerd in werking:

  • Het Procedurebesluit trad op 1 november 2017 in werking.
  • De bepalingen over het projectportaal en de renovatietoets gelden sinds 1 september 2017.
  • De nieuwe normen en bouwtechnische richtlijnen gelden sinds 1 januari 2018.
  • De Vlaamse Regering moet de startdatum voor de kwaliteitskamer nog bepalen.

A. Wetgeving

B. Toelichting

De beoordelingscommissie

Het Procedurebesluit Wonen bepaalt ook dat de beoordelingscommissie beslist over de opname op de meerjarenplanning en korte termijnplanning. De beoordelingscommissie bepaalt dus de programmatie van projectfinanciering. Hieronder vindt u alle geplande beoordelingscommissies voor 2018. Daarnaast vindt u de deadline waarop uw vraag tot programmatie volledig rond moet zijn om ‘principieel vatbaar voor opname te zijn.

Hou hierbij rekening met de volgende termijnen:

  • 45 kalenderdagen om een opname meerjarenplanning en advies voorontwerp te vragen
  • 7 kalenderdagen om een opname korte termijnplanning en een kennisgeving basisaanbesteding te vragen
  • 30 kalenderdagen om een opname korte termijnplanning en advies uitvoeringsdossier te vragen

Programmatie aanvragen

U vraagt een opname op de meerjaren- of korte termijnplanning nu zelf aan, ten laatste 7 dagen voor de 'foto'.

In het Procedurebesluit zijn er verschillende limietdata:

  • de dag van de beoordeling
  • 45 dagen voor dag van beoordeling: de foto
  • voorontwerpen moet u nog eens 45 dagen voor de foto indienen, gelijkaardig aan uitvoeringsdossiers die u indient voor nazicht
Vergadering beoordelingscommissie Uw verrichting moet principieel vatbaar zijn voor opname voor:
Dinsdag 20 februari Zaterdag 6 januari
Dinsdag 19 juni Zaterdag 5 mei
Dinsdag 16 oktober Zaterdag 1 september