Programmatie

Procedurebesluit Wonen

Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

Het Procedurebesluit Wonen trad gefaseerd in werking:

  • Het Procedurebesluit trad op 1 november 2017 in werking.
  • De bepalingen over het projectportaal en de renovatietoets gelden sinds 1 september 2017.
  • De nieuwe normen en bouwtechnische richtlijnen gelden sinds 1 januari 2018.
  • De Vlaamse Regering moet de startdatum nog bepalen voor de kwaliteitskamer die een uitzondering op de normen en bouwtechnische richtlijnen kan verlenen.

Wetgeving

Vergaderdata en deadlines beoordelingscommissie (BeCo)

Hieronder vindt u alle geplande vergaderingen van de beoordelingscommissie van 2019 en 2020. Daarnaast vindt u per BeCo de deadlines voor het indienen van de technische documenten.

Vergadering BeCo Uw verrichting moet principieel vatbaar zijn voor opname voor Aanvraag programmatie (MJP en KTP) + indienen basisaanbesteding Indienen voorontwerp
23/02/2021 09/01/2021 01/01/2021 25/11/2020
22/06/2021 08/05/2021 30/04/2021 24/03/2021
26/10/2021 11/09/2021 03/09/2021 28/07/2021

 

Voor een renovatie meer dan 16.300 euro per woongelegenheid zonder vergunning of verhuisbeweging is geen basisaanbesteding nodig. U dient wel het uitvoeringsdossier in. Voor dit type stuurt u geen voorontwerp in bij de opname op de meerjarenplanning (MJP).

U dient het uitvoeringsdossier 75 dagen in voor de vergadering van de BeCo.

U vindt het volledige stappenplan en de termijnen in de handleiding beco (pdf – 535 kB).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.