Programmatie

Procedurebesluit Wonen

Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

Het Procedurebesluit Wonen trad gefaseerd in werking:

  • Het Procedurebesluit trad op 1 november 2017 in werking.
  • De bepalingen over het projectportaal en de renovatietoets gelden sinds 1 september 2017.
  • De nieuwe normen en bouwtechnische richtlijnen gelden sinds 1 januari 2018.
  • De Vlaamse Regering moet de startdatum nog bepalen voor de kwaliteitskamer die een uitzondering op de normen en bouwtechnische richtlijnen kan verlenen.

Wetgeving

Vergaderdata en deadlines beoordelingscommissie (BeCo)

Hieronder vindt u alle geplande vergaderingen van de beoordelingscommissie van 2019 en 2020. Daarnaast vindt u per BeCo de deadlines voor het indienen van de technische documenten.

Vergadering BeCo Indienen basisaanbesteding Indienen voorontwerp
22/10/2019 30/08/2019 24/07/2019
25/02/2020 03/01/2020 27/11/2019
16/06/2020 24/04/2020 18/03/2020
20/10/2020 28/08/2020 22/07/2020

 

Voor een renovatie meer dan 15.000 euro per woongelegenheid zonder vergunning of verhuisbeweging is geen basisaanbesteding nodig. U dient wel het uitvoeringsdossier in. Voor dit type stuurt u geen voorontwerp in bij de opname op de meerjarenplanning (MJP). U dient het uitvoeringsdossier 75 dagen in voor de vergadering van de BeCo.

U vindt het volledige stappenplan en de termijnen in de handleiding beco (pdf – 535 kB).

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.