Onroerende transacties

Voorkooprecht

Verkopen van onroerende goederen

  • Principe van openbare verkoop van onroerende goederen en uitzonderingsmogelijkheden - Artikel 34, § 3 en 42, tweede lid van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997
  • Verkoop van sociale koopwoningen, kavels, huurwoningen, middelgrote koopwoningen en kavels en niet-residentiële ruimten - Overdrachtenbesluit van  29 september 2006

Financiering van verwervingen

Restgronden

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.