Energie

Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet u vóór de aanbesteding / offerteaanvraag met een voorafberekening aantonen dat het definitief ontwerp voldoet aan de EPB-eisen. Anders kan de VMSW geen gunstig advies voor de aanbesteding geven. 

Alle informatie over de huidige en toekomstige EPB-regelgeving vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.