Statistieken

 

Sociaal wonen in cijfers 2016

Woningen en gronden

Statistieken over het aantal en type huurwoningen, koopwoningen, kavels, leegstand, Bindend Sociaal Objectief. Ook evoluties.

Huurders

Alle beschikbare cijfers over huurders: leeftijd, gezin, nationaliteit, inkomen, ...

Kandidaat-huurders en - kopers

Cijfers over kandidaat-huurders (leeftijd, gezin, nationaliteit, provincie, wachttijd, ...) en kandidaat-kopers (leeftijd, inkomen, dossiers per woningtype,...).

De woonorganisaties uit de sector

Gegevens over de sociale huisvestingsmaatschappijen, verhuurkantoren en hun werkgebieden.

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.