Kandidaat-huurders en - kopers

Kandidaat-huurders

Het statistische bulletin van 31.12.2015 (pdf - 709 kB) en het nieuwe statistische bulletin van 31.12.2016 (pdf - 613 kB) bevatten gerichte informatie omtrent allerlei onderwerpen over kandidaat-huurders. Met behulp van de synthesetabel uit deze bulletins kan er een beeld worden geschetst over allerlei aspecten van alle kandidaat-huurders op 31 december (~referentiedatum) van het betreffende referentiejaar. 

De meest recente synthesetabel van 31.12.2016 (xlsx - 50 kB) bevat de volgende onderwerpen, opgedeeld in tabbladen:

 • Totaal per jaar
 • Leeftijdscategorieën
 • 55 plussers
 • Gezinssamenstelling
 • Provincie van oorsprong
 • Nationaliteitscategorieën
 • Sociale woningbehoefte
 • Inschrijvingen per jaar
 • Toewijzingen per jaar
 • Gemiddelde wachttijd 
 • Gemiddelde wachttijd per toewijzing
 • Toewijzingen per provincie
 • Toewijzingen per leeftijdscategorie
 • Openstaande dossiers per jaar van inschrijving en per provincie
 • Sociale woningbehoefte per provincie van oorsprong

N.B. Indien nodig kunnen synthesetabellen ook in een oudere versie van Excel worden bezorgd.

Laatste update: 30 juni 2017

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.