Kandidaat-huurders en - kopers

Kandidaat-huurders

Het statistisch bulletin van 31.12.2016 (pdf - 613 kB) en het nieuwe statistische bulletin van 31.12.2017 (pdf - 783 kB) bevatten gerichte informatie omtrent allerlei onderwerpen over kandidaat-huurders. Met behulp van de synthesetabel uit het meest recente bulletin kan een beeld worden geschetst over verschillende aspecten van het totaal aantal kandidaat-huurders op 31 december (= referentiedatum) van het betreffende jaar.

De synthesetabel van 31.12.2017 (xlsx - 52 kB) bevat de volgende onderwerpen, onderverdeeld in tabbladen:

 • Totaal per jaar
 • Dossiertypes
 • Leeftijdscategorieën
 • 55-plussers
 • Gezinssamenstelling
 • Provincie van oorsprong
 • Provincie van voorkeur
 • Nationaliteitscategorieën
 • Sociale woningbehoefte
 • Inschrijvingen
 • Toewijzingen
 • Gemiddelde wachttijden
 • Gemiddelde wachttijden per toewijzing
 • Toewijzingen per provincie
 • Toewijzingen per leeftijdscategorie
 • Openstaande dossiers
 • Woningbehoefte per provincie van oorsprong

Laatste update: 29 juni 2018

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.