Sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren

Nieuwe woningen in beheer in 2019

woningen in beheer per provincie

Woningen uit beheer in 2019

Woningen uit beheer per provincie

Redenen uit beheer in 2019

Redenen waarom woningen uit beheer gingen

Woningaantal en woninggroei SVK's per provincie

Woninggroei in percentage per provincie

Aantal kandidaat-huurders op 31 december 2018

Aantal kandidaat huurders december 2018

Financieel: rekening-courant eind 2018

Evolutie totaal op rekeningen van SVK's per jaar

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 215 kB).