Financieel beheer

Aangegane leningen sinds 2014 voor

Uitstaande vorderingen

Uitstaande schulden

Rekening-courant SHM's

Verstrekte en uitstaande vorderingen bij woonactoren huursector

Verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening*

*De cijfers houden rekening met alle vorderingen op korte en lange termijn, en met waardeverminderingen.

Aantal verwerkte betalingen

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 249 kB).