Personeel

Personeelsbestand

Cijfers diversiteit

Schoolstagiairs en jobstudenten

Leeftijd

In- en uitstroom

Top 10 gevolgde opleidingen door VMSW-personeel

Vormingscijfers

Ziektecijfers

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 237 kB).