Financieel beheer

Overzicht van de opnames sinds 2013

Uitstaande vorderingen

Uitstaande schulden

Rekening-courant van de sector

Verstrekte en uitstaande vorderingen bij woonactoren huursector

Verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening*

*De cijfers houden rekening met alle vorderingen op korte en lange termijn, en met waardeverminderingen.

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 246 kB).