Over sociale huisvesting

Wetgeving en beleid

Hier verschijnt een overzicht van alle sectorrelevante wetgeving. We bieden u per thema een overzicht, met telkens doorverwijzingen naar externe websites waar de concrete en meest recente wetgeving te vinden is.

Statistieken

De VMSW biedt statistieken over sociale woningen en gronden, huurders, kandidaten en de woonactoren zelf.

Vacatures in de sector

Naast de vacatures bij de VMSW, zijn er geregeld openstaande jobs in de sector van de sociale huisvesting. U vindt deze hier, opgesplitst per type woonactor.

Nieuws uit de sector

Hier verzamelt de VMSW persberichten en ander nieuws dat ze toegezonden krijgt van sociale woonactoren. Ook uw nieuws kan langs deze weg verspreid worden.