Projectverantwoordelijke infrastructuur (werkgebied provincie West-Vlaanderen)


Voltijds

Projectverantwoordelijke infrastructuur (werkgebied provincie West-Vlaanderen)

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarom zoeken we een projectverantwoordelijke infrastructuur provincie West-Vlaanderen. 

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

De afdeling Projecten van de VMSW helpt sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentes, OCMW’s … om sociale woningen te bouwen en te renoveren. Bij deze woningen legt de VMSW vaak zelf riolen, wegen, groen … aan. Je werkt in een multidisciplinair team van deze afdeling. Dit betekent dat je vooral werkt als projectverantwoordelijke infrastructuur, maar dat je mogelijk ook taken aanleert en uitvoert van een projectverantwoordelijke architectuur. 

Jouw hoofdtaken als projectverantwoordelijke infrastructuur: 

 • Je coördineert wegen-, riolerings- en omgevingswerken bij sociale woningen. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en de realisatie van deze werken. 
  • Je bewaakt de ontwerp- en technische kwaliteit van de publieke ruimte, van schetsontwerp tot uitvoering. 
  • Je bewaakt de kostprijs van een project en controleert de financiële afrekening.  
  • Je zorgt voor de contracten met externe bureaus, stedenbouwkundige vergunningen en andere nodige documenten bij een project. 
 • Je stemt het infrastructuurproject af op het bouwproject. 
 • Je bent contactpersoon in jouw regio. Met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere actoren maak je afspraken over de timing, financiering en uitvoering van de infrastructuurprojecten.
 • Je begeleidt sociale huisvestingsmaatschappijen bij wetgeving, subsidieaanvragen en technische richtlijnen.
 • Je helpt mee de dienstverlening van jouw dienst en van de VMSW in zijn geheel te optimaliseren. 

Werk je ook als projectverantwoordelijke architectuur? Dan voer je gelijkaardige taken uit als een projectverantwoordelijke infrastructuur. Je stemt ook bouw en infrastructuur op elkaar af. Je bent de contactpersoon voor jouw regio en zet je expertise ook intern in. 
Het belangrijkste verschil is dat je als projectverantwoordelijke architectuur niet de rol van bouwheer opneemt. Dit betekent dat je alleen een adviserende rol voor de sociale huisvestingsmaatschappijen en andere actoren opneemt.

Je profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt een master in de industriële wetenschappen optie bouwkunde, een master in architectuur, een master in de geografie of een master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. 
Je beschikt over minstens twee jaar relevantie ervaring.

 • Je kunt je snel inwerken in de procedures en technische richtlijnen voor sociale woningbouw en infrastructuurwerken. 
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken. 
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. 
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan.
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's .
 • Je handelt in het belang van de organisatie.

Je kan en wil je verplaatsen volgens het STOP-principe. (Het STOP-principe gebruiken we bij de inplanning van je mobiliteit, waarbij de prioriteit eerst gaat naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens.

Bij voorkeur woon je in de provincie West-Vlaanderen of in een aangrenzende provincie. 

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel). Je werkgebied is regio West-Vlaanderen.

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.204,70 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Neem een kijkje op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 31 januari 2020.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv in) (docx - 340 kB) en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 5 februari
 • Selectietesten en -gesprekken op 11 februari (datum onder voorbehoud)
 • Je weet 21 februari of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 11 februari een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je vindt de selectieprocedure ook in dit document (pdf - 40 kB)

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Bart Van Droogenbroeck, diensthoofd projecten West-Vlaanderen, via bart.vandroogenbroeck@vmsw.be of 02 505 44 15.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.