Projectverantwoordelijke infrastructuur (werkgebied Oost-Vlaanderen)


Voltijds

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarom zoeken we één projectverantwoordelijke infrastructuur voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

Je werkt in de afdeling Projecten, in een klanten adviserende functie binnen een multidisciplinair team van deze afdeling. Dit betekent dat je vooral werkt als projectverantwoordelijke infrastructuur, maar dat je mogelijk ook taken aanleert en uitvoert die horen tot de taken van een projectverantwoordelijke architectuur.

 • Je coördineert wegen-, riolerings- en omgevingswerken bij sociale woningen. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en de realisatie van deze werken. 
  • Je bewaakt de ontwerp- en technische kwaliteit van de publieke ruimte, van schetsontwerp tot uitvoering. 
  • Je bewaakt de kostprijs van een project en controleert de financiële afrekening.  
  • Je zorgt voor de contracten met externe bureaus, stedenbouwkundige vergunningen en andere nodige documenten bij een project. 
 • Je stemt het infrastructuurproject af op het bouwproject. 
 • Je bent contactpersoon in jouw regio. Met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere actoren maak je afspraken over de timing, financiering en uitvoering van de infrastructuurprojecten.
 • Je begeleidt sociale huisvestingsmaatschappijen bij wetgeving, subsidieaanvragen en technische richtlijnen.
 • Je helpt mee de dienstverlening van jouw dienst en van de VMSW in zijn geheel te optimaliseren. 

Mogelijk leer je ook taken aan als projectverantwoordelijke architectuur. Je stemt dan ook het bouwproject en het infrastructuurproject op elkaar af. Het belangrijkste verschil is dat je als projectverantwoordelijke architectuur niet de rol van bouwheer opneemt. Dit betekent dat je alleen een adviserende rol voor sociale woonactoren opneemt.

Jouw taken in die rol zijn:

 • Je begeleidt sociale bouw- en renovatieprojecten van begin tot einde.
 • Je adviseert de ontwerpen bouwtechnisch en architecturaal.
 • Je bewaakt de kostprijs van een bouwproject.

Je profiel

Je bezit een masterdiploma in een bouwtechnische of een geografische richting (o.a. architectuur, stedenbouw, ingenieurswetenschappen, geografie,…), bij voorkeur industriële wetenschappen bouwkunde of landmeten.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en tegen 30 september 2021 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je ben vertrouwd met de procedures en technische richtlijnen voor sociale woningbouw of infrastructuurwerken en je bent bereid je snel in te werken in de materie van architectuur.
Je kunt vlot werken met kantoortoepassingen zoals Word, PowerPoint, SharePoint, intern registratiesysteem, ...

 

 • Je handelt in het belang van de organisatie.
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. 
 • Je verzorgt de interactie.
 • Je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn
 • Je speelt in op behoeften en gevoelens van anderen
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken. 
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's.
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je kantoor is in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel). Je werkgebied is regio Oost-Vlaanderen.

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.268,73 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afspra jukikenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Neem een kijkje op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 9 juli 2021.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) in (docx - 355 kB) en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 16 juli 2021
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek op 4 augustus 2021 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet midden augustus of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 4 augustus een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.
We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procesverloop: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Peter Savaete, directeur regio Oost, via peter.savaete@vmsw.be of 02 505 45 16 of bij Lieve Didden, expert infrastructuur via lieve.didden@vmsw.be of 02 505 43 19.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.