Projectverantwoordelijke architectuur (regio Antwerpen)


Voltijds

Projectverantwoordelijke architectuur (werkgebied Antwerpen)

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarom zoeken we een projectverantwoordelijke architectuur regio Antwerpen. 

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk

Wat doe je?

De afdeling Projecten van de VMSW helpt sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentes, OCMW’s … om sociale woningen te bouwen en te renoveren. Bij deze woningen legt de VMSW vaak zelf riolen, wegen, groen … aan. Je werkt in een multidisciplinair team van deze afdeling. Dit betekent dat je vooral werkt als projectverantwoordelijke architectuur, maar dat je mogelijk ook taken aanleert en uitvoert van een projectverantwoordelijke infrastructuur. 

Jouw hoofdtaken als projectverantwoordelijke architectuur: 

 • Je begeleidt sociale bouw- en renovatieprojecten van begin tot einde. 
  • Je adviseert de ontwerpen bouwtechnisch en architecturaal. 
  • Je bewaakt de kostprijs van een project en controleert de financiële afrekening.  
  • Je adviseert over het werfverloop en woont voorlopige opleveringen van een bouwproject bij.
 • Je stemt het bouwproject ontwerpmatig en qua timing af op het bijbehorende infrastructuurproject. 
 • Je bent contactpersoon voor bepaalde huisvestingsmaatschappijen in jouw regio.
  • Je overlegt met de sociale huisvestingsmaatschappij en andere actoren en helpt zo timing af te stemmen, eventuele geschillen op te lossen, … 
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de sociale huisvestingsmaatschappij bij het in kaart brengen van de woningkwaliteit van hun patrimonium. Daarnaast geef je ook advies bij de manier waarop ze de renovatie van hun patrimonium willen aanpakken (renovatietoets).
 • Je zet jouw expertise ook intern in. 
  • Je beoordeelt bijzondere projectprocedures (bijvoorbeeld specifieke publiek-private samenwerkingen) technisch, architecturaal en financieel. 
  • Je helpt mee de dienstverlening van jouw dienst en van de VMSW in zijn geheel te optimaliseren. 

Mogelijk zetten we je in de toekomst ook gedeeltelijk in binnen een ander werkgebied, maar het hoofdaandeel van je werkgebied is Antwerpen, en voor taken voor infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld het opvolgen van kleine subsidiedossiers zijn, of het deel infrastructuur én architectuur binnen gecombineerde dossiers opvolgen. Uiteraard voorzien we hiervoor de nodige opleiding.

Jouw profiel

Je hebt een master in de architectuur of een master in de ingenieurswetenschappen architectuur en je beschikt over minstens 2 jaar relevante ervaring.

 • Je kunt je snel inwerken in de procedures en technische richtlijnen voor sociale woningbouw en infrastructuurwerken. 
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken 
 • Je verzorgt de interactie 
 • Je staat open voor gevoelens en behoeften van anderen 
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders 
 • Je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn 
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's 
 • Je handelt in het belang van de organisatie 
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese

Je kan en wil je verplaatsen volgens het STOP-principe. (Het STOP-principe wordt gebruikt bij de inplanning van je mobiliteit, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.)

Bij voorkeur woon je in de provincie Antwerpen.

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je kantoor is in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel). Je werkgebied is regio Antwerpen.

We bieden je: 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3268,73 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar 
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen 
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Neem een kijkje op www.werkenvoorvlaanderen.be

Hoe kan je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 22 juni 2020.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 26 juni 2020
 • Selectietesten- en gesprekken op 2 juli 2020 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet eind juli of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 2 juli 2020 een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Door de coronamaatregelen kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van 2 jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, de regio en het team waar je in terecht komt, kan je terecht bij Hanne Knevels, directeur regio Noord, via hannelore.knevels@vmsw.be of 02 505 44 49.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via personeelsdienst@vmsw.be of 02 505 44 42.