Ondersteuner risico- en doelstellingenmanagement


Voltijds

De VMSW stimuleert, adviseert en ondersteunt lokale woonactoren. Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie en ondersteuning. Op die manier maakt de VMSW, samen met de lokale woonactoren, kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen in Vlaanderen mogelijk.

Wat doe je?

Je start als junior interne auditor bij de dienst interne audit van de VMSW. Je helpt de interne auditor bij de voorbereiding van het auditcomité, bij de auditonderzoeken, bij de formulering en de opvolging van aanbevelingen rond verbetering van processen en risicobeheer. Je doet dat onder toezicht van de (senior) interne auditor en in overeenstemming met de internationale standaarden van het Instituut van interne auditoren. Maar eind dit jaar verandert je takenpakket…

Eind 2022 fusioneert de VMSW met het agentschap Wonen-Vlaanderen en houdt de dienst interne audit op te bestaan. Vanaf 2023 zul je ingeschakeld worden in het team ‘Strategie ondersteuning’ van het nieuwe agentschap ‘Wonen in Vlaanderen’ die onder meer instaat voor de uitbouw van het risicomanagement en het doelstellingenmanagement.

Vanaf 2023 werk je als ondersteuner voor het risicobeheer:

 • Je bouwt mee aan het risicobeheer van het agentschap. Je overlegt met alle diensten om de risico’s in kaart te brengen en te evalueren;
 • Je volgt op hoe er met de risico’s omgegaan wordt. Je gaat na of er beheersmaatregelen genomen moeten worden. Of zijn er al maatregelen getroffen en zijn die dan effectief genoeg?

Tot dan (in 2022) werk je nog als junior interne auditor:

 • Je helpt mee aan de uitvoering van controles/audits en analyses met als doel de naleving van de geldende normen (reglementeringen, wetgeving, jaarrekeningen, kwaliteitsstandaarden, …) na te gaan.
 • Je maakt samenvattingen en legt bevindingen vast met als doel het auditcomité en het management volgens de geldende richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Je profiel

Je hebt een masterdiploma en je beschikt bij voorkeur over enige ervaring in interne audit, organisatiebeheersing/interne controle of risicomanagement.

Ervaring is niet verplicht, maar je hebt wel een voordeel als je ervaring hebt met:

 • Risicobeheer en de ISO31000-standaard
 • Het uitvoeren van auditonderzoeken: kennis van het International Professional Practices Framework en van moderne audittechnieken
 • Interne controle of organisatiebeheersing
 • De meest courante Office toepassingen (Word, Excel, Outlook, Teams…)

Je zal een boeiende periode meemaken waarin nog audittaken uitgevoerd worden, maar tegelijk alle voorbereidingen treffen om de auditactiviteit over te dragen aan Audit Vlaanderen. Geleidelijk aan neem je taken op in de dienst Strategie ondersteuning van het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen. Daarom zoeken we iemand die geen uitdaging uit de weg gaat en samen met ons dit traject en de nieuwe dienst mee vorm wil geven.

Je competenties zijn:

 • Je legt verbanden en ziet oorzaken (analyseren - niveau 2)
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders (klantgerichtheid – niveau 2)
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan (oordeelsvorming – niveau 2)
 • Je komt spontaan met je standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt je belangen en de belangen van de entiteit (assertiviteit – niveau 2)
 • Je handelt in het belang van de organisatie (verantwoordelijkheid nemen  - niveau 2)
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's (samenwerken - niveau 1)
 • Je plant en organiseert je werk effectief (plannen en organiseren – niveau 1)
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (innoveren – niveau 1)

Aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt afwisselend in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel) en thuis, binnen een 'afsprakenkader plaats en tijdonafhankelijk werken'.

We bieden je:

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3204,70 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via de salarissimulator.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe kan je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 30 juni 2022.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 130 kB) in en bezorg het ons via de online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieprocedure

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 31 juni 2022
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek
 • Selectiegesprek op donderdag 14 juli 2022 (datum onder voorbehoud) 
 • Je weet eind juli of je de job hebt of niet. 

Het kan dus zijn dat je je op 14 juli een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen. 

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be

Vragen

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Peter Van Den Bosch, directeur juridisch advies en kennisbeheer, via peter.vandenbosch@vmsw.be of 02 505 44 78.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel & HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.