Financieel beheerder


Voltijds

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om de lokale sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren en zorgen voor de financiering hiervan. Ook verstrekken we sociale leningen aan wie met een beperkt budget een eigen woning wil kopen. 

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

 • Je verschaft de financiële middelen aan de woonactoren om projecten te financieren. Je doet dit onder de vorm van kredietopeningen, reserveringen op de zichtrekening (rekening courant) van de huisvestingsmaatschappij en door subsidies toe te wijzen. Je bekijkt de gevraagde financieringen ook kritisch, met zin voor 'eigenaarschap'.
 • Je centraliseert alle betalingen voor bouwwerken of verwervingen die de woonactoren bij de VMSW indienen en bereidt de effectieve uitgave voor.
 • Je volgt de verplichtingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) op voor de huurwaarborgen gestort bij de VMSW.
 • Je boekt alle inkomsten en uitgaven die op de eigen zichtrekening van de SHM‘s bij de VMSW gebeuren.
 • Je bereidt de boekingsverrichtingen van de woonactoren voor. 
 • Je draagt mee verantwoordelijkheid voor de efficiënte werking van het team externe thesaurie. Zo volg je de deadlines en de nauwkeurige verwerking van de dossiers op, werk je mee aan procesoptimalisatie en digitalisering van programmatie, toewijzingen, betalingen (ook in onze toepassingen Prisma en SAP, Projectportaal, Case management,…), het consolideren van leningen en de leningen op zich. 
 • Je zorgt voor datacorrectie, voor voldoende controlesystemen en zorgt voor de correctheid van de data rond toewijzingen, betalingen, consolidatie en leningen. 

Je profiel

Je hebt een masterdiploma, liefst in een financiële richting. 

Je hebt al een grondige kennis van of bent bereid je diepgaand in te werken in:

 • ICT-toepassingen: projectportaal, SAP, FIS en Excel
 • Wetgeving: Financieringsbesluit, Leningenbesluit, Procedurebesluit, besluit rekening-courant, betaalreglement,….
 •  De werking van de klanten, meer specifiek de SHM’s, met zicht op hun financiële mogelijkheden

Je hebt deze competenties onder de knie:

 • Je handelt in het belang van de organisatie
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders
 • Je stimuleert de samenwerking binnen je entiteit, werkgroepen of projectgroepen
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken 
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan
 • Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken

Aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

We bieden je:

 • Contract van onbepaalde duur (vervangingscontract van één jaar met optie tot verlenging)
 • Je loon is minimaal 3.268,73 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via de salarissimulator.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe kan je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2020.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 323 kB) in en bezorg het ons via de online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieprocedure

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 9 oktober 2020.
 • Selectietesten- en gesprekken op 28 oktober 2020 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet 4 november of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 28 oktober 2020 een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Lees hier meer over de selectieprocedure (pdf - 39 kB)

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je ook nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Vragen

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en het team waarbinnen je zal werken, kan je terecht bij Ludwig Lemmens, directeur thesaurie en financiering woonactoren, via ludwig.lemmens@vmsw.be of 02 505 44 27.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.