Dossierbeheerder thesaurie en begroting


Voltijds

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren en zorgen voor de financiering hiervan. Daarom zoeken we een financieel raadgever.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk. 

Wat doe je?

Je werkt op de afdeling Financiën, op de dienst Thesaurie en Begroting. Binnen de dienst zijn er 2 teams actief:

 • Team Interne thesaurie beheert de geldstromen binnen VMSW en de betalingen van de VMSW
 • Team Begroting staat in voor de opmaak en opvolging van de begroting en de meerjarenplanning van de VMSW. Het team is ook verantwoordelijk voor het berekenen en toekennen van verschillende subsidiestromen aan initiatiefnemers, zoals bijv. de gewestelijke sociale correctie of subsidies voor woonorganisaties voor opknapwerken.

Jouw functie situeert zich in beide teams.

Als dossierbeheerder binnen het team interne thesaurie draag je een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Deze inhoudelijke verantwoordelijkheid houdt in dat je de aan jou gestelde opdrachten correct en tijdig uitvoert. De opdrachten zijn divers en worden je geleidelijk aan aangeleerd. Je staat garant voor de continuïteit van de betalingen en de opvolging van de geldstromen volgens het principe van eigenaarschap. Hiervoor volg je dagdagelijks de bankrekeningen en de betalingen van de VMSW op.
Dit houdt onder meer in dat je:

 • de betaalopdrachten nakijkt en verwerkt
 • opvolgt of de betaalopdrachten correct uitgevoerd werden
 • de rekeningen, beleggingen en aangegane leningen van de VMSW opvolgt
 • de kasplanning opmaakt, uitvoert en controleert om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen op de rekeningen staan
 • rentevoeten berekent voor leningen die de VMSW verstrekt en voor de betaalrekeningen die de VMSW ter beschikking stelt van sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen
 • meewerkt aan de opmaak van rapporteringen
 • communiceert met interne diensten (boekhouding, projectfinanciering, ICT) en externe partijen (sociale huisvestingsmaatschappijen, banken) over de uitvoering van de betalingen
 • mee testen uitvoert bij nieuwe ICT-projecten binnen de dienst

Je zal ook een ondersteunende rol hebben ten aanzien van het team Begroting. Dit houdt onder meer in dat je:

 • de data verzamelt die nodig zijn om subsidies te berekenen
 • de formele documenten voorbereidt die nodig zijn om subsidies toe te kennen of budgetten te herschikken
 • in het boekhoudpakket SAP de begrotingsbudgetten toewijst aan de juiste budgetplaatsen
 • meewerkt aan de jaarlijkse configuratie van het nieuwe begrotingsjaar in SAP
 • meewerkt aan de opmaak van rapporteringen voor het kabinet, de raad van bestuur of andere belanghebbenden.

Je profiel

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

 • Je hebt basiskennis van MS-Office.
 • Je werkt uiterst nauwkeurig en graag met cijfers en hebt daarnaast reeds een grondige kennis van of bent bereid je diepgaand in te werken in:
  • ICT-toepassingen: Excel, SAP, SAGE, ISABEL
  • Overheidsfinanciën
  • Kennis van de VMSW als geheel en de situering van de financiële afdeling en de dienst hierin
  • De werking van de klanten, inzonderheid de sociale huisvestingsmaatschappijen
  • De procedures en handleidingen om het takkenpakket uit te voeren

Competenties:

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk (Verantwoordelijkheid nemen - niveau 1-
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbende (Klantgerichtheid - niveau 1)
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk (Communiceren - niveau 1)
 • Je ziet de essentie van het probleem (Analyseren - niveau 1)
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee (Samenwerken - niveau 1)
 • Je levert met oog voor detail correct werk af (Zorgvuldigheid – niveau 1)
 • Je ontwikkelt je binnen je functie (Zelfontwikkeling – niveau 1)
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese (Oordeelsvorming - niveau 1)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt afwisselend in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel) en thuis, binnen een 'afsprakenkader plaats en tijdonafhankelijk werken'.

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 2.152,45 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen op jaarbasis
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.  

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op 30 juni 2022.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 129 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 4 juli 2022
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek op 12 juli 2022 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet eind juli of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 12 juli een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procesverloop: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Vragen

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Fabienne De Broeck, afdelingshoofd actorenondersteuning via fabienne.debroeck@vmsw.be of via 02 505 43 18.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.